Äktenskap bra för våra hjärtan Även kvinnor vinner på att gifta sig

Något att fundera på som forskats fram av Aino Lammintausta

 

Precis som männen mår kvinnor fysiskt bra av att leva ihop med en partnerFoto: COLOURBOX
HÄLSA
Precis som männen mår kvinnor fysiskt bra av att leva ihop med en partner
Kvinnor som har en livskamrat drabbas inte lika ofta av allvarliga hjärtproblem. Och de som ändå gör det återhämtar sig snabbare än ensamstående enligt en ny studie.

Tvärtemot vad som tidigare sagts tjänar även kvinnor på att gifta sig. Det slår finska forskare fast efter att ha tittat närmare på 15,330 personer i åldern 35-99 år, som drabbats av akut hjärtsjukdom.

När forskarna undersökte de drabbades familjeband såg de att de ogifta männen i gruppen var 58-66 procent fler än de gifta. Det var väntat.

Mer uppseendeväckande var att förhållandet var likadant bland kvinnorna.

Över hälften dog

– Att leva ensam ökar risken att drabbas av en hjärtattack och förvärrar prognosen både hos män och kvinnor, oavsett ålder, skriver forskarna i undersökningen som publiceras i den medicinska tidskriften European Journal of Preventive Cardiology.

Risken att råka ut för en infarkt eller annan allvarlig hjärtsjukdom var 60-65 procent högre bland singelkvinnorna i studien.

Detsamma gällde risken att dö i sviterna av sin hjärtsjukdom.

Drygt hälften av personerna i undersökningen avled inom 28 dagar.
De allra flesta var ensamstående. Forskarna har räknat ut att de ensamma männen löper upp till 168 procent högre risk att dö jämfört med dem som har en livskamrat. Motsvarande siffra för ensamstående kvinnor ligger på hela 175 procent.

Sämre socialt nätverk

Då merparten av dödsfallen inträffade innan de nått fram till ett sjukhus kan man anta att skillnaderna inte berodde på skillnader i vårdens mottagande och behandling. Då återstår faktorer som inkomst, levnadsvanor och ett bra socialt nätverk, vilket forskarna menar ofta är bättre hos dem som lever i par.

– Man kan anta att de som lever tillsammans också är bättre på att snabbt ringa efter hjälp när något händer, skriver de och tillägger att man inte heller får bortse från psykologiska faktorer.

– Depression har visat sig vanligare bland singlar vilket tidigare studier visat kan ha effekt på om man ska överleva hjärt-kärlsjukdom, säger en av forskarna Aino Lammintausta till nyhetsbyrån AFP.

Helén Andersson